پرفسور محمد باقر منهاج

دانشمند نمونه در سال ۲۰۰۴ از سوی موسسه ISI

مدرک تحصیلی:     فوق دکتری برق کنترل از دانشگاه OSU آمریکا، استاد تمام دانشگاه امیرکبیر

تلفن:     ۶۴۵۴۳۳۴۷

پست الکترونیکی:     menhaj@aut.ac.ir

کتب:

۱:MEHRDAD ABEDI – 2:MOHAMMAD BAGHER MENHAJ – 3:HASSAN RASTEGAR – 4:HAMED ALAGHEMAND – , BASIC CONTROL SYSTEMS , Edition : 1 , Iran (Islamic Republic of) , 20 March1996

۱:MEHRDAD ABEDI – 2:MOHAMMAD BAGHER MENHAJ – 3:HASSAN RASTEGAR – 4:HAMED ALAGHEMAND – , BASIC CONTROL SYSTEMS , Edition : 2 , Iran (Islamic Republic of) , 21 March2002

۱:MOHAMMAD BAGHER MENHAJ – , , Edition : 1 , Iran (Islamic Republic of) , 23 August1998

۱:MOHAMMAD BAGHER MENHAJ – 2:NAVID SEIFI POOR – , , Edition : 1 , Iran (Islamic Republic of) , 21 January1999

محمد باقر منهاج، ” محاسبات فازی: هوش محاسباتی”، انتشارات دانش نگار(مهر ۱۳۹۴)

محمد باقر منهاج، ” هوش محاسباتی – جلد اول: مبانی شبکه های عصبی” ، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) (۱۳۹۳)

چند مورد از مقالات ژورنال

۱:MOHAMMAD BAGHER MENHAJ – , “Parallel identification of non-linear system using MLP nets with marquardt BP algorithm and its application turbogenerator identification” , , Vol. , NO. , PP.0 _ 0 , 01 October2001

۱:MOHAMMAD BAGHER MENHAJ – 2:MOHAMMADREZA ROHANI – , “Design of neuro-based controller for a special slass of nonlinear systems with guaranteed stability” , , Vol.0 , NO.0 , PP.0 _ 0 , 01 October2001

۱:MOHAMMAD BAGHER MENHAJ – 2:MODJTABA ROUHANI – , “A stable neural network controller for linear saturate systems containing hysteresis” , , Vol. , NO.8 , PP.0 _ 0 , 01 November2002

۱:Mahmoodi – 2:Sayyadi – 3:MOHAMMAD BAGHER MENHAJ – , “Solution of forward kinematics in Stewart platform using six rotary sensors on joints of three legs” , ADVANCED ROBOTICS , Vol.28 , NO.1 , PP.27 _ 37 , 23 August2013

۱:MOHAMMAD BAGHER MENHAJ – 2:h. shakouri – 3:m. arabi – , “INTRODUCTION TO A SIMPLE YET EFFECTIVE TWO-DIMENSIONAL FUZZY SMOOTHING FILTER” , Iranian Journal of Fuzzy systems , Vol.11 , NO.3 , PP.1 _ 26 , 03 June2014

۱:Mohaddese Ghayekhlou – 2:MOHAMMAD BAGHER MENHAJ – 3:Mohammad Ghofrani – , “A hybrid short-term load forecasting with a new data preprocessing framework” , ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH , Vol.119 , NO.2 , PP.138 _ 148 , 23 February2015

۱:LEILA ASHAYERI – 2:MASOUD SHAFIEE – 3:MOHAMMAD BAGHER MENHAJ – , “Kalman Filter for Fractional Order Singular Sytems” , Journal of American Science , Vol.9 , NO.1 , PP.209 _ 216 , 16 January2013

۱:HODA NOKHBATOLFOGHAHAEE – 2:MOHAMMAD BAGHER MENHAJ – 3:Hasan Montazer Torbati – , “FUZZY DECISION SUPPORT SOFTWARE FOR CRISIS MANAGEMENT IN GAS TRANSMISSION NETWORKs” , APPLIED SOFT COMPUTING , Vol.18 , NO.1 , PP.82 _ 90 , 04 February2014

۱:FATEME MOHSENI – 2:Ali Mohammadi – 3:MOHAMMAD BAGHER MENHAJ – , “Distributed Receding Horizon Coverage Control by Multiple Mobile Robots” , INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBOTICS & AUTOMATION , Vol.3 , NO.2 , PP.1 _ 5 , 01 June2014

۱:HAMED GHANE- SASANSARAEE – 2:MOHAMMAD BAGHER MENHAJ – , “Eigenstructure-based analysis for non-linear autonomous systems” , IMA JOURNAL OF MATHEMATICAL CONTROL AND INFORMATION , Vol.3 , NO.3 , PP.1 _ 23 , 13 August2013

۱:ARYA AGHILI ASHTIANI – 2:MOHAMMAD BAGHER MENHAJ – , “Introducing g-normal fuzzy relational models” , SOFT COMPUTING , Vol.7 , NO.6 , PP.34 _ 45 , 02 July2014

۱:HAMED GHANE- SASANSARAEE – 2:MOHAMMAD BAGHER MENHAJ – , “Pseudo Linear Systems:Stability Analysis and Limit Cycle Emergence” , CONTROL ENGINEERING AND APPLIED INFORMATICS , Vol.16 , NO.2 , PP.78 _ 89 , 27 May2014

نوشته شده در افراد ما برچسب خورده , , , , .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *