فناوری کشاورزی اینترنت اشیا- کاربردها

فناوری کشاورزی اینترنت اشیا- کاربردها اینترنت اشیا کشاورزی کمک می کند به افزایش بهره وری محصول از طریق مدیریت و کنترل فعالیت های مانند موارد ذکر شده کمک می کند. مدیریت آب کشاورزی – تامین آب مناسب برای جوامع کشاورزی ضروری است و محصولات را در هر یک از وضعیت های اب بیش از حد و یا کمبود آب اسیب می بینند. اینترنت اشیاء کشاورزی با ادغام سرویس نقشه وب (WMS) و خدمات نظارت سنسور (SOS) راه حل برای مدیریت نیاز آب یا تامین آب برای آبیاری محصول را فراهم می کند. اینترنت اشیا کشاورزی هوشمندانه نیاز آب محصول را تجزیه و تحلیل می کند و از منابع آب موجود برای کاهش تلفات کمبود آب استفاده می کند. در مناطق خشک، عملکرد مدیریت آب کاشت در کشاورزی IoT می تواند به عنوان یک ارزش بسیار ارزشمند به شمار آید، زیرا منابع محدود آب با کمترین هدر رفت منابع آبی توسط […]

بیشتر بخوانید